Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

       r1 (2) Zespół Szkół Rolniczych oferuje możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych dla dorosłych. Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych zakończonych egzaminem państwowym, które mogą być realizowane w systemie stacjonarnym lub zaocznym. Oferujemy możliwość zorganizowania kursów w zawodach:

– rolnik

– wędliniarz

– kelner

– kucharz

– technik ekonomista.

             Trwa nabór do kolejnej edycji kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie rolnik, zapraszamy zainteresowanych

Dane kontaktowe szkoły w zakładce „Kontakt”